May 18: Rihanna, Ciarra, and Jahleel.

May 18: Rihanna, Ciarra, and Jahleel.