make more gifs, plssssssss :(

make more gifs, plssssssss 🙁

@nickisxminaj @theculture